Đồ sành trang trí

Chum 1L

40.000
Hết hàng

Đồ sành trang trí

Lọ miệng nhỏ

65.000
Hết hàng

Đồ sành trang trí

Lọ hoa ống

70.000

Đồ sành trang trí

Bình cắm hoa nhỏ

70.000

Đồ sành trang trí

Ống hoa

80.000

Đồ sành trang trí

Bình 3L

80.000
Hết hàng

Đồ sành trang trí

Bình 1.8L

80.000

Đồ sành trang trí

Lọ cắm hoa

80.000

Đồ sành trang trí

Chậu tròn S3

85.000

Đồ sành trang trí

Hũ đựng trà

90.000

Đồ sành trang trí

Chum 5L

100.000
-50%
Hết hàng

Đồ sành trang trí

Chậu đất nung 2850 – 11 (S3)

112.000

Đồ sành trang trí

Chậu tròn S2

125.000
Hết hàng

Đồ sành trang trí

Lọ hoa

130.000

Đồ sành trang trí

Lọ bầu

145.000

Đồ sành trang trí

Bình cắm hoa trung

145.000

Đồ sành trang trí

Lọ hoa

150.000

Đồ sành trang trí

Lọ hoa

150.000

Đồ sành trang trí

Lọ hoa

150.000

Đồ sành trang trí

Lọ hoa

150.000

Đồ sành trang trí

Lọ hoa to

155.000
Hết hàng

Đồ sành trang trí

Chậu đất nung 2850 – 8 (S3)

160.000
Hết hàng

Ang/Chum/Hũ

Ang gạo loại II

170.000