Bình 3L

80.000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Bình 3L
– Dung tích: 3L
– Kích thước: 16 x 30
– Công dụng: đựng rượu, đựng nước, cắm hoa, trưng bày, trang trí nhà cửa, không gian sống, nơi làm việc

Mô tả

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Bình 3L
– Dung tích: 3L
– Kích thước: 16 x 30
– Công dụng: đựng rượu, đựng nước, cắm hoa, trưng bày, trang trí nhà cửa, không gian sống, nơi làm việc