Bình cắm hoa nhỏ

70.000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Bình cắm hoa nhỏ
– Kích thước: 25 x 13
– Công dụng: cắm hoa, trưng bày, trang trí nhà cửa, không gian sống, nơi làm việc

Mô tả

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Bình cắm hoa nhỏ
– Kích thước: 25 x 13
– Công dụng: cắm hoa, trưng bày, trang trí nhà cửa, không gian sống, nơi làm việc