Hũ đựng trà

90.000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Hũ đựng trà
– Kích thước: 8 x 12
– Công dụng: đựng trà pha, trưng bày, trang trí nhà cửa, không gian sống, nơi làm việc

Mô tả

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Hũ đựng trà
– Kích thước: 8 x 12
– Công dụng: đựng trà pha, trưng bày, trang trí nhà cửa, không gian sống, nơi làm việc