Chậu cảnh thấp

125.000

Chi tiết sản phẩm

– Tên sản phẩm: Chậu cảnh thấp
– Kích thước: 37 x 14
– Công dụng: trồng cây, trưng bày, trang trí sân vườn, không gian sống

Mô tả

Chi tiết sản phẩm

– Tên sản phẩm: Chậu cảnh thấp
– Kích thước: 37 x 14
– Công dụng: trồng cây, trưng bày, trang trí sân vườn, không gian sống