Chum 5L

100.000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Bình 5L
– Dung tích: 5L
– Kích thước: 20 x 30
– Công dụng: đựng rượu, đựng nước, cắm hoa, trưng bày, trang trí nhà cửa, không gian sống, nơi làm việc

Mô tả

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Bình 5L
– Dung tích: 5L
– Kích thước: 20 x 30
– Công dụng: đựng rượu, đựng nước, cắm hoa, trưng bày, trang trí nhà cửa, không gian sống, nơi làm việc