Đèn quả bầu trụ

955.000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Đèn quả bầu trụ
– Chất liệu: Gốm
– Kích thước: 24 x 34 (cm)
– Công dụng: trang trí sân vườn, nhà cửa, resort, khách sạn, villa, homestay, công trình xây dựng,…

Mô tả

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Đèn quả bầu trụ
– Chất liệu: Gốm
– Kích thước: 35 x 35 (cm)
– Công dụng: trang trí sân vườn, nhà cửa, resort, khách sạn, villa, homestay, công trình xây dựng,…