Bình Tây Sơn trơn

1.170.000

Chi tiết sản phẩm

– Tên sản phẩm: Bình Tây Sơn trơn
– Kích thước: 36 x 60
– Công dụng: ngâm rượu, cắm hoa, trưng bày, trang trí sân vườn, không gian sống

Mô tả

Chi tiết sản phẩm

– Tên sản phẩm: Bình Tây Sơn trơn
– Kích thước: 36 x 60
– Công dụng: ngâm rượu, cắm hoa, trưng bày, trang trí sân vườn, không gian sống