Thác nước sân vườn

Bộ thác nước 50 cm – GV01

1.400.000

Gốm Decor Sân Vườn

Bộ thác kem mini

1.400.000

Gốm Decor Sân Vườn

Bộ thác xanh mini

1.400.000

Thác nước sân vườn

Bộ thác nước 60cm – GV02

1.600.000

Gốm Decor Sân Vườn

Bộ thác nước trắng

1.600.000

Gốm Decor Sân Vườn

Bộ thác kem trứng

2.500.000

Gốm Decor Sân Vườn

Bộ thác bát điếu xanh

2.650.000

Gốm Decor Sân Vườn

Bộ thác xanh kim cương trắng

2.800.000

Gốm Decor Sân Vườn

Bộ thác kim cương nâu

2.800.000

Thác nước sân vườn

Bộ thác nước bầu ống – GV 06

3.500.000

Thác nước sân vườn

Bộ thác nước 2m – GV 07

9.200.000