Tượng Phật niết bàn

1.500.000

Chi tiết sản phẩm

– Tên sản phẩm: Tượng Phật niết bàn

– Kích thước: 50 x 15 cm

Mô tả

Chi tiết sản phẩm

– Tên sản phẩm: Tượng Phật niết bàn

– Kích thước: 50 x 15 cm