Tượng Phật ngủ ngồi

7.200.000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Tượng Phật ngủ ngồi
– Kích thước: 33 x 55 (cm)
– Công dụng: trưng bày các công trình kiến trúc,…

Mô tả

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Tượng Phật ngủ ngồi
– Kích thước: 33 x 55 (cm)
– Công dụng: trưng bày các công trình kiến trúc,…