Tượng Chú tiểu ngồi

1.200.000

Chi tiết sản phẩm:

– Tên sản phẩm: Tượng Chú tiểu ngồi.

– Kích thước: 40×26 cm

Mô tả

Chi tiết sản phẩm:

– Tên sản phẩm: Tượng Chú tiểu ngồi.

– Kích thước: 40×26 cm