Phật tọa đài sen

1.500.000

Chi tiết sản phẩm:

– Tên sản phẩm: Phật tọa đài sen

– Kích thước: 40×20 cm

Mô tả

Chi tiết sản phẩm:

– Tên sản phẩm: Phật tọa đài sen

– Kích thước: 40×20 cm