Ống cảnh cắm hoa

220.000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ống cảnh
– Kích thước: 18 x 32
– Công dụng: cắm hoa, trưng bày, trang trí nhà cửa, không gian sống, nơi làm việc

Mô tả

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Ống cảnh
– Kích thước: 18 x 32
– Công dụng: cắm hoa, trưng bày, trang trí nhà cửa, không gian sống, nơi làm việc