Đôn

135.000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Đôn
– Kích thước: 30 x 28
– Công dụng: đặt thác nước, đặt chậu cây, trang trí sân vườn, không gian sống và làm việc,…

Mô tả

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Đôn gốm
– Kích thước: 30 x 28
– Công dụng: đặt thác nước, đặt chậu cây, trang trí sân vườn, không gian sống và làm việc,…