Chậu quất trơn

1.000.000

Chi tiết sản phẩm

– Tên sản phẩm: Chậu quất trơn
– Kích thước: 46 x 40
– Công dụng: đựng nước thả hoa, trồng sen, súng, cây cảnh, trưng bày, trang trí sân vườn, không gian sống

Mô tả

Chi tiết sản phẩm

– Tên sản phẩm: Chậu quất trơn
– Kích thước: 46 x 40
– Công dụng: đựng nước thả hoa, trồng sen, súng, cây cảnh, trưng bày, trang trí sân vườn, không gian sống