Bộ cối chày

100.000

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Bộ cối chày
– Kích thước: 20 x 10
– Công dụng: giã thức ăn, lương thực, thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng

Mô tả

Chi tiết sản phẩm
– Tên sản phẩm: Bộ cối chày
– Kích thước: 20 x 10
– Công dụng: giã thức ăn, lương thực, thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng