Bình Tây Sơn mới

1.300.000

Chi tiết sản phẩm

– Tên sản phẩm: Bình Tây Sơn mới
– Kích thước: 42 x 65
– Công dụng: ngâm rượu, cắm hoa, trưng bày, trang trí sân vườn, không gian sống

Mô tả

Chi tiết sản phẩm

– Tên sản phẩm: Bình Tây Sơn mới
– Kích thước: 42 x 65
– Công dụng: ngâm rượu, cắm hoa, trưng bày, trang trí sân vườn, không gian sống