Bình rượu quai

720.000

Chi tiết sản phẩm

– Tên sản phẩm: Bình rượu quai
– Kích thước: 17 x 25
– Công dụng: đựng rượu, đựng nước, trưng bày, trang trí nhà cửa, không gian sống

Mô tả

Chi tiết sản phẩm

– Tên sản phẩm: Bình rượu quai
– Kích thước: 17 x 25
– Công dụng: đựng rượu, đựng nước, trưng bày, trang trí nhà cửa, không gian sống