Ang tương

810.000

Chi tiết sản phẩm

– Tên sản phẩm: Ang tương
– Kích thước: 40 x 46
– Dung tích: 40L
– Công dụng: đựng tương, ủ tương, làm mắm, trang trí sân vườn, không gian sống

Mô tả

Chi tiết sản phẩm

– Tên sản phẩm: Ang tương
– Kích thước: 40 x 46
– Dung tích: 40L
– Công dụng: đựng tương, ủ tương, làm mắm, trang trí sân vườn, không gian sống