Ang sen to loại I

2.500.000

Chi tiết sản phẩm

– Tên sản phẩm: Ang sen to loại I
– Kích thước: 64 x 62
– Công dụng: đựng nước thả hoa, trồng sen, súng, cây cảnh, trưng bày, trang trí sân vườn, không gian sống

Mô tả

Chi tiết sản phẩm

– Tên sản phẩm: Ang sen to loại I
– Kích thước: 64 x 62
– Công dụng: đựng nước thả hoa, trồng sen, súng, cây cảnh, trưng bày, trang trí sân vườn, không gian sống