Ang gạo to

680.000

Chi tiết sản phẩm

– Tên sản phẩm: Ang gạo to
– Kích thước: 40×53 cm
– Công dụng: đựng gạo, đựng lương thực, thực phẩm, trang trí sân vườn, không gian sống

 

 

Mô tả

Chi tiết sản phẩm

– Tên sản phẩm: Ang gạo to
– Kích thước: 40×53 cm
– Công dụng: đựng gạo, đựng lương thực, thực phẩm, trang trí sân vườn, không gian sống