Ang gạo loại I

425.000

Chi tiết sản phẩm

– Tên sản phẩm: Ang gạo loại I
– Kích thước: 32 x 42
– Công dụng: đựng gạo, đựng lương thực, thực phẩm, trang trí sân vườn, không gian sống

Hết hàng

Mô tả

Chi tiết sản phẩm

– Tên sản phẩm: Ang gạo loại I
– Kích thước: 32 x 42
– Công dụng: đựng gạo, đựng lương thực, thực phẩm, trang trí sân vườn, không gian sống