Hết hàng
Hết hàng

Đồ sành trang trí

Chậu tròn S3

85.000
-50%
Hết hàng

Đồ sành trang trí

Chậu đất nung 2850 – 11 (S3)

112.000
-50%
Hết hàng
140.000
Hết hàng

Đồ sành trang trí

Chậu đất nung 2850 – 8 (S3)

160.000
-50%
Hết hàng

Đồ sành trang trí

Chậu đất nung 2850 – 11 (S2)

175.000
Hết hàng
200.000

Đồ sành trang trí

Chậu tròn S1

210.000
Hết hàng

Đồ sành trang trí

Chậu cẩn TM3104 – S3

260.000
-50%
Hết hàng
262.000
-50%
Hết hàng

Đồ sành trang trí

Chậu đất nung 2850 – 11 (S1)

294.000
Hết hàng

Đồ sành trang trí

Chậu cẩn TM3099 (S2)

300.000
-50%

Chậu men

Chậu men BD19

315.000
-50%
336.000
Hết hàng
350.000